INTBAU Norge var i 2015 partner i et EØS-prosjekt for restaurering og ny bruk som museum, av Kalnoky jaktslott i Transylvania, Romania. Vi arrangerte under restaureringen et en ukes kurs i tradisjonelle håndverksteknikker, med både rumenske og norske deltakere. Les mer om prosjektet her: Short Course in Restoration Crafts: Transylvania, Romania | INTBAU    


INTBAU NORGES AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

Vår organisasjon har årlig deltatt i en rekke arrangementer i Norge og andre land. Her følger en oversikt over både tidligere prosjekter, og våre foreløpige planer for 2021 og 2022.

Ta kontakt med prosjektleder og styremedlem Audun Engh om du vil melde en foreløpig interesse for noen av arrangementene. Epost audun.engh@gmail.com .

KONFERANSE 2022.
Vår konferanse som var planlagt til juni 2021 er pga. koronaen utsatt til 2022. Temaer blir bl.a. tradisjonsbasert trearkitektur som miljøvennlig byggeskikk, og bærekraftig byutvikling.

ARENDALSUKA 16-21. AUGUST 2021.
INTBAU Norge har de siste fem årene hatt foredrag og debattmøter under Arendalsuka. Under årets uke skal vi bl.a. være medarrangør for et møte i Frivillighetsteltet, onsdag 18.8. med tema medvirkning i stedsutviklingen. Vi vil samarbeide med bl. a. Oslo Velforening.

KURS I LANDSKAPSMALERI I TRANSYLVANIA.
Ni ganger har vi i august arrangert et ukelangt kurs i landskapsmaleri i Transylvania, Romania. Fremtredende norske figurative malere har vært lærere. Vi besøker flere middelalderbyer og landsbyer, flere av dem med UNESCO Verdensarv-status. Kurset i 2020 måtte avlyses pga. koronaen. Vi vil som et alternativ satse på å arrangere et malekurs i Oslo august 2021. Kurset vil bli annonsert våren 2021.

INTBAU Norge har siden vi ble etablert i 2006 vært norsk partner i en rekke prosjekter i Romania, finansiert av EU og EØS. Temaer har vært kulturminnevern, naturvern, forbedring av de sosiale forhold i landsbyer og byplanlegging.

Et av de viktigste prosjektene var restaureringen av Kalnoky-slottet i Miklosvar, Transylvania. Det er etablert et kulturhistorisk museum i bygningen. Vi bidro med faglig veiledning fra norske arkitekter tilknyttet INTBAU Norge. Under restaureringsarbeidet arrangerte vi også et ukelangt kurs i tradisjonelle teknikker for murarbeider, med både norske og rumenske deltakere.

STUDIETURER TIL BERLIN, DRESDEN OG POTSDAM.
INTBAU Norge har i flere år arrangert studieturer til Berlin, med dagsturer til Dresden og Potsdam. Vi har besøkt viktige kulturminner, studert byggingen av nye bygårder i tradisjonell stil i Berlin, og rekonstruksjonen av bebyggelse som ble ødelagt under krigen. Vi har fulgt gjenoppbyggingen av bydelen Neumarkt i Dresden og byslottene i Potsdam og Berlin. I 2020 ble rekonstruksjonen av slottet i Berlin fullført.

Studieturen i 2020 måtte avlyses, men vi håper å arrangere en ny tur høsten 2021, eller om det ikke er realistisk, i 2022.

BOKLANSERING OG STUDIETUR I PARIS.
Det vil om ikke lenge bli lansert en bok som går mot forslagene om bygging av høyhus i det sentrale Paris. En rekke medlemmer av INTBAU har bidratt til boken med artikler, og støttet prosjektet økonomisk.

INTBAU Norge vil arrangere en studietur til Paris, koblet til arrangementet der boken lanseres. Vi vil også besøke den nye byen Plessis-Robinson nær Paris, oppført i tradisjonell stil inspirert fra det sentrale Paris. Tidspunkt for arrangementet er ikke bestemt.

INTBAU-KONFERANSE I LONDON, MED STUDIETUR.
INTBAUs hovedkontor i London planlegger en INTBAU World Congress. Oktober 2021 er antydet som tidspunkt. INTBAU Norge er medarrangør. Før konferansen inviterer vi til en studietur for å se på nye tradisjonelle bydeler og bygninger i bl.a. London og Poundbury.

INTBAU Norge har i mange år fulgt byggingen av Poundbury, den nye bydelen i tradisjonell stil, nær byen Dorchester. Vi har arrangert flere dagsturer til Poundbury, under tidligere studieturer og konferanser i London. Prince Charles tok initiativ til prosjektet, og mange av verdens ledende tradisjonsorienterte og klassiske arkitekter har hatt oppdrag der.

STUDIETUR TIL HAVANA, CUBA.
INTBAU Norge har arrangert flere studieturer og seminarer i Havana de siste ti årene, i samarbeid med INTBAU Cuba. Den siste ble arrangert i 2017. Vi håper å kunne arrangere en ny studietur i 2022. Vi skal utforske Havanas byhistorie og kultur. Det kan også bli dagsturer til mindre byer med UNESCO Verdensarv-status. Muligens vil turen sammenfalle med en konferanse om tradisjonell byggeskikk, i regi av INTBAU Cuba.

DEBATTMØTER OM BYUTVIKLING, ARKITEKTUR OG LOKAL MEDBESTEMMELSE.
Høsten 202I håper vi å kunne invitere vi til nytt debattmøte i Oslo, med temaer knyttet til byutvikling og beboermedvirkning. Vi samarbeider med bl.a. Oslo Velforbund.

Vi har hatt en rekke slike møtearrangementer gjennom årene. Ved flere anledninger har vi hatt foredrag ved kjente tradisjonsorienterte arkitekter og byplanleggere fra andre land. Bl. a. Andres Duany (USA) , Robert Patzschke (Tyskland) og Nicholas Boys Smith (Storbritannia).

FLERE STUDIETURER
INTBAU Norge har tidligere år også arrangert studieturer til Italia, Polen og Ungarn.

Vi er nylig blitt norsk partner i fire kulturminneprosjekter i Polen, finansiert av EØS-midler. Iverksettelsen vil være i 2021, 2022 og 2023. Sannsynligvis vil vi invitere norske deltakere til å bli med på en eller flere studieturer, knyttet til arrangementer om restaureringsprosjektene.

ARRANGEMENTER I REGI AV ANDRE NASJONALE AVDELINGER
I tillegg arrangerer andre avdelinger av INTBAU kurs og konferanser flere steder i verden. Også norske medlemmer er velkomne til å delta.

Man kan følge med på den internasjonale nettsiden, www.intbau.org . Medlemskap kan tegnes gratis, og man får som medlem tilsendt månedlige nyhetsbrev fra hovedkontoret i London.

Gratis medlemskap kan tegnes her: https://www.intbau.org/join-and-support/ .