Stalowa Wola. Historie

Stalowa Wola er Liten industriby med ca 60 000 innbyggere. Planlagt og bygget i 1936 med utelukkende formål som industriby med arbeidsplasser, boliger og vanlige byfunksjoner. Byen var en landsby langt øst i landet og med beliggenhet i nærheten av stål og kullforekomster  ble Stalowa Wola valgt ut  og planlagt på statlige midler for å få oppsving i økonomien. Under det Polske  COP programmet (Central Industrial Region) var  stålindustrien gjeldende og i mellomkrigstidens Polen ble byen  en hjørnestein i utviklingen. Etter den Andre verdenskrig og sammenbrudd av den andre Polske republikk og tysk okkupasjon fikk denne planlagte industribyen  en god  økonomisk oppsving under  Sovjet/kommunistisk styre. Først I 1989 kvittet Polen seg med kommuniststyrte, og landet ble uformelt kjent som den selvstendige «Den tredje polske republikk». Og nå etter 30 år er det kommet i stand Europeiske støttemidler til å ta vare på kulturminner og denne industribyen ble utvalgt i konkurranse med andre kommuner.

Stalowa Wola. Boliger i career og lameller med et meget stort industrifelt i bakgrunnen. MDK bygningen i midten

 

Bakgrunn for vår deltagelse i kulturminneforvalting i Stalowa Wola

Det interessante kulturelle aspektet med denne byen er at den er gjennomført som en hageby basert på  Ebenezer Howard prinsipper for planlegging av hagebyer og bygget på kort tid.  Boligblokkene er bygget som career og lamellblokker i Funkis stil.  Gateløpene er breie med  grønt arealer på begge sider. Interiøret i hoteller og administrasjonsbygninger   er gjennomført i godt utarbeidet Art Deco stil.  Dette gir byen en meget spesiell karakter og kan bli et attraktivt turistmål i seg selv. Byen strever med å få oppsving i økonomien, derfor skal det satses på kultur og turisme som et drivende kraft og en bygning (MDK bygningen) er valgt ut som et bærende element.

 

MDK bygningen. Sosialrealistisk kommunist stil,  og en stor parkeringsplass dominerer i motivet.

Vår oppgave i denne sammenheng er å være konsulent for bruk og renovering av byens kultursenter.  Miejski Dom Kultury – MDK som den er kaldt, er kommunalt drevet og  bygget i kommunist-tiden (1953) i  en sosialrealistisk stil. Bygningen og skal utvikles til å bli byens vitale kultursenter. Byen mangler et definert sentrum og vi ser også på muligheten for en byutvikling i regi av hage-byens kvaliteter rundt denne bygningen.

Vi promoterer våre ideer og anbefalinger om en utvikling etter  prisippene rundt Literaturhuset i Oslo og bruker det som en model.

(Se vår rapport ”Report on Pilsudski square”)

 

Byens Hotel og boligblokker i lamellutførelse. Store grønt arealer mellom blokkene og breie grønne rabatter ut mot gaten, men vedlikehold trengs.

Belysning i boliger og oppganger er gjennomført  Art Deco design.

 

Byens stolte hovedkontor for stålverket i utsøkt eksteriør og Art Deco detaljering innvendig

Trapperekkverk som kommer igjen i hoteller og  offetlige bygninger.

 

 

Som disse bildene viser blir man slått av alle ”skjulte skatter” rundt omkring.

Byen og bygningene representerer en gjennomført historisk koloritt som er verdt å ta vare på.

 

Olav Bjerve

Oktober 2021

Informacja na stronę dostępna dla niepełnosprawnych- j. polski

Informacja-o-projekcie-j. ukraiński