INTBAU Norge er partner i flere blå-grønne infrasturuktur prosjekter i Polen.