INTBAU Norge har de siste 15 vært involvert i en rekke EØS- finansierte prosjekter; flere i Romania og et i Ungarn. Prosjektene har vært knyttet til kulturminnevern og utvikling av landsbyer og lokalsamfunn, både sosialt, økonomisk og miljømessig.
-Et at prosjektene var restaureringen av jaktslottet Kalnoky i Transylvania, Romania, og etablering av et museum i bygningen. Der organiserte vi bl.a. et kurs i tradisjonell håndverk innen muring, med deltakere fra både Norge og Romania. Se bilde.
-I 2020 fikk INTBAU Norge en rekke henvendelser fra polske kommuner og organisasjoner, med anmodning om å bli norsk partner i kulturminneprosjekter. Fire av prosjektene fikk innvilget norske EØS-midler til restaurering. og ny bruk som kulturinstitusjoner.
-Nedenfor presenteres de fire nye prosjektene i Polen.
-De skal gjennomføres 2021-2023.

Kommunalt kultursenter

-Stalowa Wola, Poland.
-Bygningen er datert 1953 og er bygget i en sosial-realistisk stil.
-Prosjektet vil omfatte gjenoppbygging, renovering, bevaring og kjøp av moderne utstyr.
-INTBAU Norge vil delta som konsulent for renovering og bruk av bygningen.

-Totalkostnad 4 553 288 €
-INTBAU Norges budsjett: 36 400 €
-Utbetaling baseres på dokumenterte reiser og oppholdskostnader, samt arbeid innen budsjettet.
-Faglig ansvarlig for INTBAU Norge: Olav Bjerve

Slottet i Goszcz

-Goszcz, Polen (43 km fra Wroclaw)
-Bygningen er datert 1755.
-En brann i 1947 ødela hoveddelen av bygningen.
-Oppgaven for prosjektet vil være å gjenopprette og revitalisere hoveddelen av bygningen, sikre konstruksjonen av veggene som en permanent ruin, og vedlikehold som kan forhindre uopprettelig ødeleggelse. Tilpasse palasset for turistbesøk ved å legge til en visningsplattform, belysning og overvåking.
-INTBAU Norge vil gi råd og utveksle erfaringer innen arkitekturen i den historiske bygningen, og være involvert i organisering av turistfasiliteter og andre aktiviteter. Vil også delta på konferanser og vernissage.

-Totalkostnad 2 339 782 €
-INTBAU Norges budsjett: 53 850 €
-Utbetaling baseres på dokumenterte reiser og oppholdskostnader, samt arbeid innen budsjettet.
-Faglig ansvarlig for INTBAU Norge: Geir Helland

Villa Waleria

-Willa Waleria dateres tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.
-Polen, Milanówek (ikke langt fra Warszwa)
-Det blir en større renovering inkludert tak, skorsteiner og fasader. Bygningen skal utvikles til et sted som fremmer polsk kunst, organisering av utstillinger, og workshops om historisk arkitektur, friluftsmaleri, møbelproduksjon og keramikk.
-Vi vil være rådgiver for restaureringsprosessen, og delta i å organisere en rekke pedagogiske aktiviteter.
-Willa Waleria var tilknyttet en familie av kunstnere. Bygningen var et møtested for polske kunstnere og designere.

-Totalkostnad 2 902 071 €
-INTBAU Norges budsjett: 49 189 €
-Utbetaling baseres på dokumenterte reiser og oppholdskostnader, samt arbeid innen budsjettet.
-Faglig ansvarlig for INTBAU Norge: Justyna Korotynska

Det tidligere raffineriet FANTO

-Ustrzyki Dolne, Polen
-Industribygget som huset et raffineribygg, datert 1887.
-Programmet legger opp til totalrenovering og tilpasning av interiøret, for å etablere Bieszczady Centre of Cultural Heritage. Anlegget vil være et sted for integrering av lokalsamfunnet, basert på universell utforming.
-INTBAU vil være ansvarlig for rådgivning innen konstruksjon, bevaring og design. Vi vil organisere workshops om håndverk, og hjelpe til med pedagogiske aktiviteter om kulturen i regionen.

-Totalkostnad 3 188 384 €
-INTBAU Norges budsjett: 42 500 €
-Utbetaling baseres på dokumenterte reiser og oppholdskostnader, samt arbeid innen budsjettet.
-Faglig ansvarlig for INTBAU Norge: Arne Sødal